مو مصنوعي کلیپسی

مو مصنوعي کلیپسی

نوعی اکستنشن مو است ولی براحتی جدا میشود و بجز هزینه خرید مو هزینه ای برای نصب نیاز ندارد

فروشگاه مو مصنوعي کلیپسی

نوعی اکستنشن مو است ولی براحتی جدا میشود و بجز هزینه خرید مو هزینه ای برای نصب نیاز ندارد

استان گيلان، شهر رشت

سفارش

فروشگاه مو مصنوعي کلیپسی محصولات سفارشی نیز تولید می‌کند.


سفارش